Privé leven

Verklaring aan de CNIL

Overeenkomstig artikel 16 van de wet 78-17 “informatica en vrijheid”, heeft de site www.lajenny.fr het voorwerp gevormd van een verklaring van automatische verwerking van naamsgebonden gegevens bij de CNIL. De site wordt op het moment geregistreerd.

Inzameling naamsgebonden inlichtingen

Zijn gedefinieerd als zijnde naamsgebonden inlichtingen alle informatie die het mogelijk maakt u direct (naam, voornaam) of indirect (e-mail …) te identificeren. Deze site ontvangt naamsgebonden inlichtingen via het formulier van voor-reserveren, via abonnementen op de electronische newsletters, via de verzending van vragen op de site en via de contact pagina.

Verspreiding van gegevens

Deze site gaat de verbintenis aan de op u betrekking hebbende inlichtingen niet door te geven in wat voor vorm dan ook aan derden behoudens uitdrukkelijke en expliciete toestemming uwerzijds. De enige uitzonderingen op deze regel zijn in geval van een intern onderzoek bij onze dienstverleners en indien deze site hiertoe gedwongen is door een gerechtelijke instantie of de wet.

4. Toegangsrecht, recht tot wijziging en verwijdering In toepassing van de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 “informatica en vrijheid”, beschikt u over een toegangsrecht tot de u betreffende inlichtingen en kunt u deze laten wijzigen. Indien u bepaalde u betreffende gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen moet u een mail sturen naar : info@lajenny.fr

Toepassingsbereik

Dit Handvest is alleen van toepassing op de gegevens ingezameld op deze site. Deze site heeft links naar andere sites. Deze site kan dus geen enkele controle of invloed uitoefenen op de beschermingsdiensten van de andere sites.

Uw toestemming

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u impliciet de bewoordingen van het verwerkingsbeleid van persoonlijke gegevens en geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken overeenkomstig de hierboven beschreven doeleinden.

Bijwerken van het Handvest

Deze site behoudt zich het recht voor periodiek dit Handvest te wijzigen.