--> --> -->
facebook intagram youtube
Camping La Jenny Vacances

Pour tout renseignement

info@lajenny.fr

Contactez le Domaine

05 56 26 56 90

bouton bas de page

Privé leven

Wij danken u om aandachtig de verschillende manieren te lezen om deze site te gebruiken voordat je op zijn pagina’s surft.
Door verbinding te maken met deze site, accepteert u onvoorwaardelijk deze algemene voorwaarden.
In overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijk voor deze website https://www.lajenny.fr ook:

 

Bedrijfsidentificatie
Société : LA JENNY VACANCES

Kapitaal: 7500 €
Siège social : Domaine Résidentiel Naturiste de La Jenny – 33680 Le Porge
Tél : +33 (0)556 26 56 90
Email : info@lajenny.fr
Site Web : https://www.lajenny.fr
Siret : 83316435300025
Siren : 833 164 353

N° TVA intracommunautaire : FR78 833 164 353
Code NAF : 6832A

Président : François Gallani
Responsable éditorial : François Gallani
Conception et réalisation : INAXEL / LA JENNY VACANCES

 

Hosting en ontwikkeling
Société INAXEL – 51, rue Charles Nungesser – 34130 MAUGUIO
Tél : 04 67 17 30 80
Email : contact@inaxel.com
Site Web : https://www.inaxel.com

 

Gebruiksvoorwaarden
Deze site (https://www.lajenny.fr) wordt voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz …) voor een beter gebruikscomfort en een aangenamer grafisch ontwerp, we raden u aan om een beroep te doen op moderne browsers zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz …

Jenny Vacances gebruikt alle beschikbare middelen om betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie van La Jenny Vacances en eventuele wijzigingen aan de site melden die nuttig zijn. Jenny Vacances is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt en voor enige directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

 

Cookies
De https://www.lajenny.fr website kan u vragen cookies te accepteren voor statistische doeleinden en voor weergave. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt opgeslagen door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan. Delen van deze site zijn mogelijk niet functioneel zonder cookies te accepteren.

 

Hypertekst links
De website van La Jenny Vacances (https://www.lajenny.fr) kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Jenny Vacances heeft op geen enkele manier controle over de sites in verband met haar website. Jenny Vacances geeft geen antwoord op de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen en garandeert deze ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, inclusief informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat kan worden gemaakt van deze elementen. De risico’s die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker, die moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de website https://www.lajenny.fr kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van La Jenny Vacances.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink wenst aan te maken naar de site van La Jenny Vacances, is het zijn verantwoordelijkheid om een e-mail te verzenden die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot het opzetten van een hyperlink te formuleren. Jenny Vacances behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

Geleverde diensten

Alle activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden gepresenteerd op onze website https://www.lajenny.fr.
Jenny Holidays streeft ernaar om op de site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de site https://www.lajenny.fr is niet volledig en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan. Bovendien wordt alle informatie op de site https://www.lajenny.fr gegeven als een indicatie en kan deze waarschijnlijk zonder kennisgeving worden gewijzigd of ontwikkeld.

 

Contractuele beperkingen van de gegevens
De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site is op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een gat, fout of een defect opmerkt, dank u vriendelijk om dit per e-mail te melden op het adres info@lajenny.fr, waarbij het probleem zo nauwkeurig mogelijk wordt beschreven (problematische pagina’s, type gebruikte computer en browser, …).

Alle gedownloade inhoud is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan La Jenny Vacances niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en waarvan een browser de laatste generatie heeft bijgewerkt.

De hypertekstlinks die worden opgezet als onderdeel van deze website naar andere bronnen op internet kunnen niet de verantwoordelijkheid van La Jenny Vacances dragen.

 

Intellectuele eigendom
Alle inhoud op de site https://www.lajenny.fr, inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen en hun opmaak zijn de exclusieve eigendom van La Jenny Vacances, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van La Jenny Vacances. Deze weergave of reproductie, door welk proces dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van de Code van intellectuele eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken. Daarnaast kunnen eigenaren van gekopieerde inhoud u aanklagen.

 

Verklaring aan de CNIL
In overeenstemming met Wet 78-17 van 6 januari 1978 (zoals gewijzigd door Wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, deze site is het onderwerp geweest van een verklaring aan de Commissie Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).

 

Geschillen
De huidige voorwaarden van de site https://www.lajenny.fr/ worden beheerst door de Franse wetgeving en elk geschil of geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering ervan zijn de exclusieve competenties van de rechtbanken waarvan afhankelijk is het hoofdkantoor van het bedrijf. De referentietaal voor de beslechting van potentiële geschillen is Frans.

In geval van een geschil tussen de ondernemer en de consument zullen zij trachten een oplossing te vinden. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kan de consument de zaak binnen een jaar na de verzending van de schriftelijke klacht aan de ondernemer kosteloos voorleggen aan de consumentenombudsman waarbij de ondernemer is aangesloten, namelijk de Vereniging van Europese Ombudsmannen (AME CONSO). Verwijzing naar de ombudsman voor de consument moet gebeuren: ofwel door het invullen van het daartoe bestemde formulier op de website van AME CONSO: www.mediationconso-ame.com; of per post aan AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS.

 

Persoonlijke gegevens
In het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonlijke gegevens door te geven wanneer u onze website https://www.lajenny.fr bezoekt.

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Inderdaad, voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, moet u ons mogelijk bepaalde gegevens verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online beschikbaar is, in het gedeelte ‘contact’. In ieder geval kunt u weigeren om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunt u de diensten van de site niet gebruiken, zoals informatie over ons bedrijf opvragen of nieuwsbrieven ontvangen.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een eenvoudige navigatie op onze website, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de services die u bezoekt, uw adres IP, het type van uw browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

U heeft recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u een e-mail naar info@lajenny.fr sturen.